- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk. Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold ansvarlige for egne forhold. Ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk

Vielse

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
Dåb, konfirmation, vielse og begravelse i Valgmenigheden følger de samme autoriserede ritualer som i den øvrige del af Folkekirke. Dåb og Vielse har samme juridiske gyldighed som i den øvrige del af Folkekirken. Der betales ikke kirkeskat men medlemsbidrag til Bøvling menighed . VIELSE Bryllup er gratis for et medlem, der ønsker at blive gift i valgmenigheden – uanset om den tilkomne er medlem eller ej. Der rettes henvendelse i præsten i god tid og der aftales et møde. Inden da skal man rekvirere en ”Prøvelsesattest” på Borger.dk i bopælskommunen. Ønsker man navneændring i forbindelse med selve bryllupsdatoen søger man også på Borger.dk En prøvelsesattest må kun være 3-4 md gammel ved indgåelse af ægteskab.

Vielse