- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Tidligere arrangementer

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
Tidligere arrangementer :
 
Adventskoncert v/”Troubadour” v/Erik Sommer.
Søndag den 7. december 2014
Se billeder Se flere billeder Bøvling Valgmenigheds Generalforsamling 2015 Mandag den 20. april  Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Bøvling Valgmenighed efter gudstjenesten kl. 19.00 Dagsorden efter vedtægterne:  A: Valg af ordstyrer. B: Beretning af formanden. C: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. D: Valg af bestyrelse.1.Valg af formand.   2. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer På valg er Kirsten Nygaard, Hanne Ørskov Andersen og Hanne Cichosz: Alle modtager genvalg. E.Valg af suppleanter F: Valg af revisor. G: Behandling af indkomne forslag. H: Evt.  Evt. forslag til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april Formandens beretning Se billeder Præstens beretning
Mandag den 2. februar kl. 19.00 2015 Gudstjeneste ved Jesper Hougaard Larsen, Odense. Bagefter foredrag om emnet:  "Integration i folk og kirke.” Jesper Hougaard Larsen, som er leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, holdt et meget oplysende foredrag om det integrationsarbejde, der  foregår på centeret i Odense. Et vigtigt møde mellem kristne og muslimer og andre religioner finder sted. I dette møde opstår der en forståelse for hinanden trods forskellige religioner, tro og traditioner. Men der bliver mødet trods forskellighed det bærende, og nye relationer på tværs opstår. Et vigtigt arbejde i en tid, hvor religiøse konflikter optrappes ud i verden og uvilkårligt vil have indflydelse på os i Danmark. En god aften med et meget vedkommende foredrag.
Troubadour er et musikensemble, oprettet af Lise og Erik Sommer, og som har eksisteret i over 20 år. Vi kalder os et musikensemble, idet vi beskæftiger os med både korsang og orkesterspil, og repertoiret omfatter traditionel, folkelig og lettere klassisk musik. Ensemblet har medvirket ved adskillige kirkekoncerter samt ved mere folkelige arrangementer, hvor der ofte indgår et par fælles danse, idet Troubadour også arbejder med danse og optrin fra forskellige lande. Til koncerterne indgår der som en helt naturlig ting også nogle fællessange. Prøveaftenerne har igennem alle årene foregået på Nr. Nissum Seminarium og de ca. 40 medlemmer kommer fra hele omegnen. Ensemblet har igennem årene afholdt mange koncerter rundt omkring i landet og ved årsmøderne syd for grænsen.
Høstgudstjeneste 11.september
Arbejdsdag på kirkegården Lørdag den 10. september kl. 8.30
Udflugt 31. august 2016. Se billeder.

Billeder fra tur til PARIS 2016

                                 tryk her. 
DSUKs Årmøde i Mariekirken Gudstjeneste, Frokost og Foredrag om Vancouver, Canada.  Søndag den 19. marts kl. 10.00 indbyder Bøvling Valgmenighed og DSUK Stiftsudvalg ( Udvalg for Dansk Sømands- og Udlandskirker) til en festlig søndag med gudstjeneste, foredrag ved tidl. præst i Vancouver Bodil Toftdal om de to danske kirker i Vancouver, Canada, Buffet & kaffe koster 50 kr. Vi slutter eftermiddagen med en kort generalforsamling for DSUK Stiftsudvalg. Alle er velkommen. Tilmelding til Marianne
Skumringsgudstjeneste 2016 Se billeder.
 Velgørenheds koncert 2016    Se billeder.
Nytårsgudstjeneste 2017  Se billeder.