- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Tidligere arrangementer

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
Tidligere arrangementer :
 
Adventskoncert v/”Troubadour” v/Erik Sommer.
Søndag den 7. december 2014
Se billeder Se flere billeder Bøvling Valgmenigheds Generalforsamling 2015 Mandag den 20. april  Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Bøvling Valgmenighed efter gudstjenesten kl. 19.00 Dagsorden efter vedtægterne:  A: Valg af ordstyrer. B: Beretning af formanden. C: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. D: Valg af bestyrelse.1.Valg af formand.   2. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer På valg er Kirsten Nygaard, Hanne Ørskov Andersen og Hanne Cichosz: Alle modtager genvalg. E.Valg af suppleanter F: Valg af revisor. G: Behandling af indkomne forslag. H: Evt.  Evt. forslag til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april Formandens beretning Se billeder Præstens beretning
Mandag den 2. februar kl. 19.00 2015 Gudstjeneste ved Jesper Hougaard Larsen, Odense. Bagefter foredrag om emnet:  "Integration i folk og kirke.” Jesper Hougaard Larsen, som er leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, holdt et meget oplysende foredrag om det integrationsarbejde, der  foregår på centeret i Odense. Et vigtigt møde mellem kristne og muslimer og andre religioner finder sted. I dette møde opstår der en forståelse for hinanden trods forskellige religioner, tro og traditioner. Men der bliver mødet trods forskellighed det bærende, og nye relationer på tværs opstår. Et vigtigt arbejde i en tid, hvor religiøse konflikter optrappes ud i verden og uvilkårligt vil have indflydelse på os i Danmark. En god aften med et meget vedkommende foredrag.
Høstgudstjeneste 11.september
Arbejdsdag på kirkegården Lørdag den 10. september kl. 8.30
Udflugt 31. august 2016. Se billeder.

Billeder fra tur til PARIS 2016

                                 tryk her. 
DSUKs Årmøde i Mariekirken Gudstjeneste, Frokost og Foredrag om Vancouver, Canada.  Søndag den 19. marts kl. 10.00 indbyder Bøvling Valgmenighed og DSUK Stiftsudvalg ( Udvalg for Dansk Sømands- og Udlandskirker) til en festlig søndag med gudstjeneste, foredrag ved tidl. præst i Vancouver Bodil Toftdal om de to danske kirker i Vancouver, Canada, Buffet & kaffe koster 50 kr. Vi slutter eftermiddagen med en kort generalforsamling for DSUK Stiftsudvalg. Alle er velkommen. Tilmelding til Marianne
Skumringsgudstjeneste 2016 Se billeder.
 Velgørenheds koncert 2016    Se billeder.
Nytårsgudstjeneste 2017  Se billeder.
Sorggruppe. I foråret 2017 er der igen tilbud om at deltage i en sorggruppe. Det er 3 gruppe, der tilbydes. Det er et tilbud til alle, der har mistet en nærtstående. I sorggruppen kan man møde andre i samme situation. Erfaringen viser, at det hjælper at dele. Sorggruppen er et tilbud i samarbejde med Sognekirken og gælder hele Lemvig Provsti. Startdato er 23. februar fra kl. 14.-16. Mvh Marianne tlf 97885650. ANDERS AGGER Kommer til Bøvling  21. marts 2017 kl. 19.30 !! Sæt Kryds i kalenderen allerede nu. “DET MÅ GERNE GØRE LIDT ONDT  ….” Tv-dokumentaristen Anders Agger fra DR har i flere år bevæget sig ind og ud af miljøer, hvor der ofte er noget på spil: Fra 11-årige kostskolebørn på Herlufsholm … over døende på et hospice i Vestjylland … via heavy metal kliken i den nordvestjyske by, Agger … og til den kommende konge på Amalienborg. Det er der efterhånden kommet flere prisbelønnede dokumentarprogrammer ud af. Og i foredraget tager Anders Agger sine tilhørere med helt ind i kulissen. Ind til alle de lavpraktiske, etiske og moralske overvejelser, der er, inden man udsætter sine medvirkende og seerne for et program i bedste sendetid. Foredraget arrangeres i fælleskab mellem Valgmenighed, Børnehuset, Fri og Efterskolen og foregår i Efterskolens hal. Entre 100 kr. Evt overskud går til Børnehuset Babysalmesang Babysalmesang for de små og deres forældre/bedsteforældre begynder den 28. marts kl. 10.00 i Mariekirken. Hver gang begynder vi med at synge og lege, og til slut rundes der af med lidt snak og hygge. Mette Thilkjær Nielsen står for babysalmesangen. Mette er uddannet musiklærer på Silkeborg Seminarium og har altid fundet stor glæde ved musikken. Til dagligt underviser hun på Bøvling Friskole, hvor hun varetager meget af musikundervisningen, samt står for skolens- og kirkes børnekor. Mette ser frem til at få nogle gode stunder sammen med jer og jeres børn. Nærmere oplysninger kommer på hjemmesiden og hos Marianne 97885650 Tilmelding til præsten. HØJSKOLEDAG. SÆT X ved næste Højskoledag den 1. april 2017 fra kl. 10-15 om forfatteren M.A Hansen v/ tidl. sognepræst og forfatter Ole Juhl, Ødum og tidl. sognepræst Ejvind Nielsen, Århus – om M.A Hansens forfatterskab og særligt ”Løgneren”. Nærmere omtale følger i næste blad, hjemmeside og nyhedsbrev. Bog café Har du lyst til at læse med, så er du velkommen! Tid; Onsdag den 5. april Sted; Nancy og Bent Drechsler, Klydevej 22, Bøvlingbjerg Bog; ”Christas to forlovelser” af Karsten Lund. Tilmelding til Marianne.
Nytårsmøde den 9. januar 2017  Se billeder. 
Gudstjeneste og sangtime 6. februar. Se billeder.
Efterårsmøde den 8. oktober 2017.
Billeder fra Anders Agger foredrag.
  Velkommen til Efterårsmøde søndag den 8. oktober “Luther tematisk og kulinarisk”                                                                                                                                                                                                                     Kl. 10.30 Gudstjeneste i Mariekirken ved Marianne Gyldenkærne Kl. 12.00 Middag ”Luthergryde” Kl. 13.15 Foredrag ved præst Jacob Ørsted, Helligåndskirken i                            Flensborg, om Luthers bordtaler. Jacob Ørsted har skrevet                 bogen ”Godbidder” – citater fra Martin Luthers frimodige                 tale omkring middagsbordet. ”Med dette foredrag inviteres du til bords hos reformatoren Martin Luther. Hver aften sad 30-40 mennesker bænket og enten talte med eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev de studerende Luthers ord ned, og der var en del! De er siden blevet samlet og kendt som Luthers bordtaler. Luther brændte for sin sag og talte uhæmmet med en intensitet, der kunne virke skræmmende, når han udgød sine bebrejdelser, indsigelser og spot mod sine modstandere. Emnerne var mange og tæller bla. ægteskab, børn, undervisning, krig, død, staten og kirken. Det er interessant at se, hvor mange af Luthers tanker der ligger til grund for den måde, vi tænker på i dag. Foredraget vil derfor også trække en tråd fra dengang til nu” Midtvejs: Kaffe & lagkage Kl. ca 16.oo slutter vi dagen med et par af digteren Iben Krogsdals gendigtninger fra 2016 af Luthers salmer ved Sine Berg og Svend Burchardt. Pris for deltagelse og mad er 200 kr, som betales ved mødet
Efterårsmøde 2017
Konfirmanderne i Paris.
  Generalforsamling 2017
Se billeder Formandens beretning
Konfirmation d. 23. april 2017
Se billeder
Familiegudstjeneste og afslutning på minikonfirmander 2017.
Se billeder Se flere billeder
 Tur til Sydslesvig 26. -28. maj 2017
Se billeder
Udflugt 14. september 2017
Skumringsgudstjeneste med Lucia fredag d. 8 december 2017
Velgørenhedskoncert med Nees konekor m/k 2017
Se billeder
Søndag d. 7. Januar 2018 Nytårsmøde med gudstjeneste & foredrag.
.
Læs mere