- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk. Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold ansvarlige for egne forhold. Ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk

Studiekreds

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
NYT – NYT En Studiekreds / samtale ”om Livsaldre”. Som menneske gennemgår vi livets faser; barndom, ungdom, voksenliv, alderdom. I kirken har vi fire ritualer, som bruges i forbindelse med nogle af livets overgange: dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Med udgangspunkt i div. tekster, som belyser disse forskellige livsaldre, -faser og –overgange, vil vi tale sammen om, hvordan synet på og vilkårene for dem er, og hvordan de har ændret sig, på godt og ondt. Vi kommer på ægte grundtvigsk vis, rundt om både skole, samfund og kirke. Emner der berører os alle, uanset hvor vi er – for det handler om vores eksistens. Teksterne kan fås hos mig fra 1. januar, og jeg komme med et oplæg inden fælles samtale. Medbring brød/kage så er kaffen klar! Det foregår i Valgmenighedens konfirmandstue følgende onsdage fra kl. 19.30 -21.30 21. januar – Dåb. Barndom. At blive forældre. At blive bedsteforældre. Ny identitet. 18. februar – Konfirmation. Ungdommen. De mange valg! 18. marts – Vielse. Voksenliv. Familieliv og arbejdsliv – hænger det sammen? 29. april – Begravelse. Tab v/ dødsfald. Tab af livsmuligheder. v/alderdom –                  tab af livsmod?