- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk

Præsten

Inden jeg kom til valgmenigheden i Bøvling var jeg fra 2008-2013 præst i Frederikskirken, Den danske Kirke i Paris. Samtidig var jeg social attaché ved den Den danske Ambassade i Paris, hvor hovedopgaven var at besøge fængslede dansker i Frankrig. Frederikskirken var et meget aktivt sted hvor kirke, kultur, fællesskab for unge og gamle gik op i en højere enhed.   Inden turen gik til Paris var jeg præst i det danske mindretal i Sydslesvig, nærmere bestemt i Valsbøl pastorat vest for Flensborg. Et 4-sognspastorat med et godt skole/kirke samarbejde og godt menigheds fællesskab.Der var jeg fra 2003-2008. Før den tid var jeg vikar både nord og syd for den danske grænse. Jeg havde vikarjobs fra ca 1997 -2004 fordi min mand, Asger og jeg var forstanderpar på Ladelund Ungdomsskole i Sydslesvig med bopælspligt på skolen. Men inden jeg kom til Sydslesvig var jeg sognepræst i Bov Sogn ved den dansk/tyske grænse fra 1991 – 1997. Jeg har læst teologi ved Århus Universitet fra 1984 til 1991. Jeg er klassisk sproglig student fra Ribe Katedralskole. Jeg har gået i Folkeskolen i Gram Jeg er født og opvokset i Tiset i Sønderjylland og grænselandsproblematikken har påvirket mig og har været en del af mine arbejdsforhold siden jeg blev færdiguddannet og mindretalsproblematikken er det for så vidt stadig. Imens jeg læste i Århus rejste jeg et semester til Ægypten for at studere den Koptisk Ortodokse kristne mindretals kirke.     
En mand rammes af en hjernesvulst, som gør ham utilregnelig. Spørgmålet er om han kan stilles til regnskab for sine handlinger? Hvornår forsvinder man som ansvarligt menneske ? Hvem er “jeg” ?- Er det biologien, der bestemmer hvem vi er som menneske eller kærligheden ?
Og så den teologiske....

Præsentation

Fra Paris til Bøvling
”Guds skrøbelige arvinger” af Johannes Værge. Anis 2014 handler om menneskesynet. Det vi moderne mennesker er mest bange for er ikke at være gode nok, ikke at kunne slå til som en god ægtefælle,på arbejdet eller som ven. Har kirkens sprog haft indflydeles på vort syn på os selv? Gør sproget i kirken noget ved os? Læs min boganmeldelsen her
Boganmeldelse
Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links Hent vores folder Kan downloades her
Christian Jungersen ”Undtagelsen” I forlængelse af den anden bog af Jungersen kan jeg varmt anbefale ”Undtagelsen” fra 2004 Den bliver gennemgået i Litteraturkredsen 3.februar kl. 14. (Bøvling Ældrecenter) Bogen er et psykologisk dram om ondskabens psykologi. Læs min boganmeldelsen her