- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk. Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold ansvarlige for egne forhold. Ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Medlemsskab

Orientering om medlemsskab og medlemsbidrag Der er ca. 700 medlemmer, de fleste bor i Bøvling og omliggende sogne bl.a. Flynder, Møborg, Nees, Lomborg, Ramme, Vemb m.fl. Medlemmer under 25 år skal betale medlemskontingentet, som er på 75 kr. årligt, og har et bundfradrag på 100.000 kr. Blanket til indmeldelse udskrives og afleveres – gerne personligt – Marianne Gyldenkærne. Valgmenigheden har afgørende selvbestemmelse på væsentlige områder, det gælder ansættelser, økonomi m.m. Derfor står en valgmenighed udenfor den folkekirkelige ligning og økonomi, selvom vi er en del af folkekirken. Det betyder, at menigheden selv afholder alle udgifter til lønninger, udgifter til kirkens vedligeholdelse, drift og forbedringer, præstebolig, arrangementer m.v. Et valgmenighedsmedlem betaler ikke kirkeskat, men betaler bidrag direkte til menighedens kasse. Lovgivningen har tilgodeset denne selvforvaltning ved at give fradrag i skatten for medlemsbidraget. I det følgende skema er man gået ud fra kirkeskatten i Lemvig, så man ikke betaler mere end der. I andre kommuner, vil man komme til at betale mere i forhold til kommuneskatten, hvis kirkeskatteprocenten er lavere. I skemaet kan man se, hvor meget man betaler ekstra netto, hvis man vil give ½ procent mere end standard. Kommune Lemvig År 2012 2013 2014 2015 2016 Sundhedsbidrag 7,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% Kommuneskat 25,20% 25,20% 25,20% 25,20% 25,20% Kirkeskat 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% Skatteværdi af fradrag 33,47% 32,47% 31,47% 31,47% 31,47% Beregnet bidrag i % 1,91% 1,88% 1,85% 1,85% 1,85% - skattebesparelse -0,64% -0,61% -0,58% -0,58% -0,58% Netto 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% EKSEMPEL Skattepligtig indkomst 200.000 200.000 200.000 300.000 300.000 Bidrag valgmenigheden 3.820 3.760 3.700 5.550 5.550 - skattebesparelse -1.279 -1.221 -1.164 -1.747 -1.747 2.541 2.539 2.536 3.803 3.803 Beregnet kirkeskat 2.540 2.540 2.540 3.810 3.810 FRIVILLIG BIDRAG Aftalt bidrag i % 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% Bidrag valgmenigheden 4.700 4.700 4.700 7.050 7.050 - skattebesparelse -1.573 -1.526 -1.479 -2.219 -2.219 3.127 3.174 3.221 4.831 4.831 Merbidrag 586 635 685 1.028 1.028 Det almindelige medlemsbidrag er fradragsberettiget som gave til en velgørende forening og betalt bidrag højst 14.500 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen.            
Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links Blanket til indmeldelse