- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk. Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold ansvarlige for egne forhold. Ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk

Konfirmation

Konfirmation i Valgmenighedskirken finder traditionen tro sted 1.søndag efter påske. Datoer: 2015 Søndag den 12. april kl. 10.00 2016 Søndag den 3. april kl. 10.00 Konfirmationen finder sted i løbet af 7. klassetrin. For at blive konfirmeret skal man være døbt med den kristne dåb. Hvis man ikke er døbt kan dette finde sted i løbet af undervisningsperioden. Man skal følge konfirmationsforberedelse, som finder sted i konfirmandstuen i præstegården en gang om ugen. Konfirmanderne skal deltage i en aftalt antal gudstjenester i løbet af forberedelsestiden. Konfirmationsfoberedelsen er en tid til fordybelse i kristendommens fortællinger og etiske emner. Fokus ligger på samtalen med de unge om menneskelivet. I forløbet kommer konfirmanderne på en weekendtur – i 2015 en tur til Rønshoved Højsskole fra den 7.-9. november, hvor der er forberedt et spændende program med besøg på Planetariet i Jels, Historiecenter Dybøl, Broager Kirke m.m Konfirmandundervisning er for alle, der ønsker at blive konfirmeret i Valgmenighedens regi. På grund af at Valgmenigheden afholder alle udgifter til Kirke og drift selv, opfordrer vi til, at mindst en af forældrene melder sig ind i Valgmenigheden.

Konfirmation

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links