- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Konfirmander

Konfirmationen finder sted i løbet af 7. klassetrin. Konfirmanderne skal deltage i en aftalt antal gudstjenester i løbet af forberedelsestiden. Konfirmationsfoberedelsen er en tid til fordybelse i kristendommens fortællinger og etiske emner. Fokus ligger på samtalen med de unge om menneskelivet. I forløbet kommer konfirmanderne på en weekendtur. Igen i år går turen til Paris. Fra den 11. til den 15. marts skal vi på konfirmandweekend i Frederikskirken, Den danske kirke i Paris. (blev desværre aflyst grundet coronakrisen ) Der er konfirmandtræf mellem 19 konfirmander fra Friskolen og 9 konfirmander fra Frederikskirken. Det er en enestående mulighed vi har for ”kulturudveksling” mellem danske unge i udlandet, der hører til i den danske kirke i Paris som er en del af DSUK ( Danske sømands og udlandskirker). Konfirmanderne skal arrangere en gudstjeneste sammen, på rundtur i Paris sammen,  se på kirker og meget andet  og hygge os i Byernes By.  

Konfirmation

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links
Konfirmander 2015
Konfirmander 2016
Konfirmander 2017
Konfirmander  2018
Konfirmander  2019
Ønsker I jeres barn konfirmeret i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed, retter I henvendelse til præsten. For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man ikke døbt, kan man blive det inden konfirmationen. Konfirmationsundervisningen foregår efter skoletid Ønsker man at lade sit barn konfirmere i Valgmenigheden forudsættes det at mindst en af forældrene er medlem af menigheden.