- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

BøvlingValgmenighed

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk

Kirkelige handlinger

Præsten Marianne Nørgaard Gyldenkærne kan du ringe til på tlf. 97885650 el. du kan sende en e-mail til boevling.valgmenighed@gmail.com Information om kirkelige handlinger Dåb, konfirmation, vielse og begravelse i Valgmenigheden følger de samme autoriserede ritualer som i den øvrige del af Folkekirke. Dåb og Vielse har samme juridiske gyldighed som i den øvrige del af Folkekirken. Der betales ikke kirkeskat men medlemsbidrag til Bøvling menighed . DÅB Ønsker I jeres barn døbt i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed, retter I henvendelse til præsten i god tid. Der aftales et møde med præsten. Til samtalen bedes I medbringe barnets fødselsoplysninger samt navne og adresser på dem, som I ønsker som faddere til jeres barn. Som fadder skal man selv være døbt og over konfirmationsalderen. KONFIRMATION Ønsker I jeres barn konfirmeret i Mariekirken, Bøvling Valgmenighed, retter I henvendelse til præsten. For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man ikke døbt, kan man blive det inden konfirmationen. Konfirmationsundervisningen foregår efter skoletid Ønsker man at lade sit barn konfirmere i Valgmenigheden forudsættes det at mindst en af forældrene er medlem af menigheden. VIELSE Bryllup er gratis for et medlem, der ønsker at blive gift i valgmenigheden – uanset om den tilkomne er medlem eller ej. Der rettes henvendelse i præsten i god tid og der aftales et møde. Inden da skal man rekvirere en ”Prøvelsesattest” på Borger.dk i bopælskommunen. Ønsker man navneændring i forbindelse med selve bryllupsdatoen søger man også på Borger.dk En prøvelsesattest må kun være 3-4 md gammel ved indgåelse af ægteskab. BEGRAVELSE /BISÆTTELSE Begravelse eller bisættelse er gratis, når afdøde var medlem af valgmenigheden. De pårørende retter henvendelse til præsten for en nærmere aftale og fastsættelse af den kirkelige handling.

Kirkelige handlinger

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger