- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Gudstjenester

BøvlingValgmenighed

Mariekirken, Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk
Hent vores folder Kan downloades her

Foto galleri

På Goggle+

Kirkeblad

Folder

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links Opret autorisation
Onsdag d. 1.  januar        kl.16:00 Nytårsdag. Mandag d. 6.  januar        kl.19:00 Nytårsmøde & foredrag. Søndag d. 10. januar       kl.10:00 Søndag d. 19. januar       kl.10:00 Se flere datoer...

 Næste Gudstjeneste:

Blanket til indmeldelse
Valgmenighedens kontonr. 7730 2105018
Privatlivspolitik
MobilePay 96025

Arrangementer

Link til Sorggruppe lemvig: www.sorggruppelemvig.dk
Tur til Ribe søndag d. 8. september
Se billeder
Kirkehøjskole i Lemvig Provsti.
Arbejdsdag i Valgmenigheden Lørdag d. 19. oktober.
Babysalmesang i efteråret 2019.
Se billeder
Foredrag med håndboldspiller & sportspsykolog Christoffer Cichosz onsdag d. 6. november kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Se billeder
Skumringsgudstjeneste med Lucia optog.
Fredag d. 6 december kl. 17:00
Se billeder
Nytårsmøde d. 6. januar 2020 kl. 19
Hyggelig julebesøg fra Børnehuset torsdag den 19.december.
Se billeder Forside  Forside