- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Gudstjenester

BøvlingValgmenighed

Mariekirken, Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk
Hent vores folder Kan downloades her

Foto galleri

På Goggle+

Kirkeblad

Folder

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links Opret autorisation
.. Søndag  d.   25. juli    KL. 10:00 (fælles) ved Marianne Gyldenkærne i Bøvling. Se flere datoer...

 Næste Gudstjeneste:

Blanket til indmeldelse
Valgmenighedens kontonr. 7730 2105018
Privatlivspolitik
MobilePay 96025

Arrangementer

Link til Sorggruppe lemvig: www.sorggruppelemvig.dk
Solopgang over Mariekirken 17/1
Den årlige Generalforsamling er søndag den 27. juni kl. 10, hvor der er gudstjeneste , derefter frokost og generalforsamling i Forsamlingshuset. Tilmelding til frokost til Marianne på tlf 97885650 eller mariannegyldenkaerne@gmail.com
Formandens årsberetning Præstens årsberetning Dagsorden Årsregnskab 2020
Tur til Sydslesvig den 4. - 8. oktober
Læs lidt mere om turen
Se billeder fra konfirmationen
Konfirmander i Bøvling Valgmenighedskirke søndag den 6. juni 2021 Viola Bruun Buch Laura Sønderskov Eriksen Julie Nørby Fabricius Frida Juul Fabricius Josefine Lund Gjerulff Jasmin Harritslev Gransgaard Isabella Lehn Kristensen Cecilie Brunsborg Toft Gustav Højbjerg Wiborg
Sensommerudflugt - fælles Bøvling og Lemvig, søndag d. 5. september.
Læs lidt mere om turen Forside  Forside