- en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken
Bøvling Valgmenighed
Bøvling Valgmenighed  - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Gudstjenester

BøvlingValgmenighed

Mariekirken Høvsørevej 2,  7650 Bøvlingbjerg Kirken ligger mellem Friskolen, Efterskolen, Børnehuset og Forsamlingshuset, som er menighedens nærmeste.

Præsten:

Marianne Nørgaard Gyldenkærne Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg Tlf.  97 88 56 50  praest@boevlingvalgmenighed.dk
Hent vores folder Kan downloades her

Foto galleri

På Goggle+

Kirkeblad

Folder

Forside  Forside Kontakt  Kontakt Menighed  Menighed Aktiviteter  Aktiviteter Kirken Kirken Kirkegården Kirkegården Kirkelige handlinger Kirkelige handlinger Links Links Opret autorisation
.. Søndag den    26. juni     KL. 10:00 Søndag den       3. juli     KL. 10:30 I Lemvig ved Marianne Christiansen. Se flere datoer...

 Næste Gudstjeneste:

Blanket til indmeldelse
Valgmenighedens kontonr. 7730 2105018
Privatlivspolitik
MobilePay 96025

Arrangementer

Link til Sorggruppe lemvig: www.sorggruppelemvig.dk
Solopgang over Mariekirken 17/1
Minikonfirmandundervisning begynder først efter sommerferien for 3-4 klasse. Børnegudstjenesten den 19. juni er derfor en almindelig gudstjeneste og prædikant den dag er Kim Eriksen, Lemvig.
8. Maj Forårsmøde i Bøvling.
Se billeder Billeder fra kirkegården
TAK for støtte til indsamlingen til Ukraines ofre for krigen. Indsamling i kirken og ved arrangementer er 6.100 kr som er sendt til Folkekirkens Nødhjælp. Tak for denne støtte, som nu er sendt videre. Bestyrelsen
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder holder årsmøde i Ubberup Valgmenighed Lørdag den 25. juni 2022
Læs programmet her
Forside  Forside